4 กุมภาพันธ์ – วันมะเร็งโลก

“มะเร็ง” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่า จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control, UICC) และ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) จึงได้กำหนดให้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง

Published by 4betterhealth

บริการด้านการดูแลสุขภาพทางเลือก โดยการใช้โภชนาการในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการเสื่อมของร่างกาย เมื่อเรารู้แนวทางการป้องกัน การมีสุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ และสร้างได้ในทุกวัน เริ่มจากสิ่งที่เราทานนั้นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: